Az új munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képesítés (04175001) képzési feltételei

 

 

Munkaerőgazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzés

 

Programkövetelmény azonosító száma: 04175001

1. A munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzés célja »» Olyan szakemberek képzése, akik a képzés eredményes befejezése után képesek a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosításhoz kapcsolódó ügyintézői és nyilvántartási feladatokat ellátni, a munkaerő-gazdálkodás és társadalombiztosítás több területén tudnak ellátni humánerő-forráshoz kapcsolódó feladatokat a HR területen, a bérszámfejtés területén és a társadalombiztosítással kapcsolatos feladata ellátása területén és képesek az illetékes szervekkel való együttműködésre.

2. A munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzés célcsoportja »» Mindazon a részletes tájékoztató 3.1. pontjában megjelölt iskolai végzettséggel, a 3.2. pontjában felsorolt szakmai előképzettséggel, valamint a 3.3. pontjában megjelölt szakmai gyakorlattal rendelkező személy, aki részt vesz a munkaügyi nyilvántartások és a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásában, valamint közreműködik a munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos ügyintézési feladatokban. Az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat vezet, de kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik, valamint azok, akik az adott szakmai végzettséggel a HR területén, bérszámfejtőként, bérügyi előadóként, illetve társadalombiztosítási, bérügyintézői munkakörben kívánnak elhelyezkedni.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

3. A munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző során megszerezhető kompetenciák »»

A szakmai képzésben résztvevő a képzés eredményes elvégzése után képes lesz:

HR feladatok területén:

 • Az emberi erőforrással való gazdálkodásban részt venni,
 • Kapcsolatot tartani a munkavállalók, munkáltató, érdekképviseletek között.
 • Ellátni az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat.
 • Tájékoztatni a munkavállalót az érvényesíthető kedvezményekről, pótszabadságról, nyilatkoztatni a kedvezmények igénybevételéről.
 • A Munka Törvénykönyve által meghatározott nyilvántartáshoz szükséges adatokat összegyűjteni és adatokat továbbítani feldolgozás céljából.
 • Munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni.

Bérszámfejtés területén

 • A HR által megadott adatok alapján, ellátni a havi bérszámfejtési feladatokat.
 • Eleget tenni a jogszabály által előírt bejelentési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

Társadalombiztosítással kapcsolatos feladatok területén

Tájékoztatni az érintetteket

 • a pénzbeli ellátásokra való jogosultsági feltételekről, igénylés módjáról,
 • a családtámogatási ellátásokra való jogosultságról, igénylés módjáról,
 • nyugdíjrendszer keretében igénybevehető ellátásokra jogosító feltételekről, igénybevételéről.

4. A programba való bekapcsolódás feltételei »»

Iskolai végzettség: Érettségi végzettség

Szakmai előképzettség:

 •      5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma
 • ­     5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma
 • ­     Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés
 • ­     Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés
 • ­     Vállalkozási ügyintéző szakképesítés
 • ­     Vállalkozási ügyintéző részszakképesítés
 • ­     Közgazdaság szakmacsoportba tartozó felsőfokú szakképzésben szerzett OKJ  szakképesítés/szakképesítés-elágazás
 • ­     Gazdaságtudományok képzési területen felsőoktatási szakképzésben szerzett végzettség
 • Felsőfokú végzettség

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

 • Érettségi végzettség esetén

legalább három év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adózási, vagy munkaügyi területen szerzett (igazolt) gyakorlat

 • Felsőfokú végzettség, kivéve gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon szerzett végzettség esetén

legalább két év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adózási, vagy munkaügyi területen szerzett (igazolt) gyakorlat

 • Nem kell szakmai gyakorlatot igazolni

      a 3.2. pontban felsorolt szakmai előképzettséggel rendelkezőknek, gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon szerzett végzettséggel rendelkezőknek

Egészségügyi alkalmasság követelmény: ---

Egyéb feltételek:  A felnőttképző minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt. A már korábban megszerzett előzetes tudás mérését a felnőttképző az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja, amit a felnőttképzési szerződésben a jogszabályok figyelembevételével feltüntet.

 

5. A programban való részvétel feltételei »»

 • Részvétel követésének módja: A képzésben résztvevő személy által aláírt jelenléti ív vagy interaktív és távolléti kapcsolattal, avagy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel megvalósuló képzés esetén a jelenlétet igazoló egyéb (elektronikus) dokumentum.
 • Megengedett hiányzás: Szakmai modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám 30%-át. Konzultációként értelmezhető az oktató részére benyújtott házi dolgozathoz, esszéhez, esettanulmányhoz, záródolgozathoz stb. kapcsolódó megbeszélés, amely a képzésben részt vevő személy és az oktató között elektronikus úton is megvalósulhat.
 • Egyéb feltételek:
  • munka- és balesetvédelmi előírások betartása
  • a felnőttképzési szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek érvényesítés

6. A munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző tervezett képzési ideje: 240 óra

A tananyagegységek a képzés fő szerkezeti eleme, a képzési program felépítését adó, önálló tartalommal bíró képzési egység

 

A tananyagegység megnevezése*

Összesen

6.1.

HR ismeretek

60

6.2.

Bérszámfejtési ismeretek

100

6.3.

Társadalombiztosítási ismeretek

80

 

Összesen:

240

*A tanegységek megnevezése azonos a PK programkövetelmény-moduljainak elnevezésével.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

 

7. A munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása »»

A tananyagegységek oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (szummatív mérés).

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

8. A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése »»

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tananyagegységek szakmai követelményeit a képzésben résztvevő külön-külön minimum 60%-os szinten teljesítette.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

9. Felmentés a tanulási eredmények mérése alól »»

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

10. A munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzés zárása »»

A szakmai képzés elvégzésének igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a felnőttképző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére, amennyiben az összes tananyagegység tudásmérése megfelelt minősítésű, illetve a képzésben résztvevő felmentést kapott a tanulmányi eredmények mérése alól

Amennyiben minden tananyagegység tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére, amely a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzésünk letölthető képzési programja »»

 

 

 

 

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Munkaerőgazd. és TB ügyintéző - .Távoktatás

240 óra, kb. 11 hónap

Pénteken délután/szombaton délelőtt

21.875 Ft. (8 részletben)

Részletek, jelentkezés

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Munkaerőgazd. és TB ügyintéző - .Távoktatás

240 óra, kb. 11 hónap

Pénteken délután/szombaton délelőtt

21.875 Ft. (8 részletben)

Részletek, jelentkezés