Szakmai cikkek

Ebben a rovatban szeretnénk aktuális szakmai cikkekkel, hírekkel, érdekességekkel segíteni a pénzügyi számviteli szakmában tevékenykedőket, és a téma iránt érdeklődőket.
Feliratkozás szakmai és képzési hírlevélre »

2021. október 20.

Fontos változások a társasági jogban

 

A Ptk. jogi személyekről szóló könyvének módosítása érdekében számos új szabályt fogadott el a Parlament a 2021. évi XCV. törvénnyel.  Bár ezeknek kisebb részét már 2021. júliustól is alkalmazni kell, a legtöbb új rendelkezés 2022. január 1-jén lép hatályba. A módosításokat bevezető törvényhez fűzött általános indokolás szerint e változások célja a társasági jog koherenciájának, stabilitásának és versenyképességének erősítése. A jelen cikkben a terjedelmi korlátok nem teszik lehetővé valamennyi módosítás bemutatását, így azokat igyekszem röviden ismertetni, amelyeket a vállalkozóknak és a munkájukat támogató pénzügyi ágazati szakembereknek, így könyvelőknek és könyvvizsgálóknak is feltétlenül ismerniük kell.

 

2021. október 05.

Módosult a le nem vonható áfa és a támogatások számviteli szabályozása

 

Összesen 22 törvényben hozott változásokat az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény. Ezek közül az adótörvények módosító rendelkezései sok figyelmet kaptak eddig is, most két számviteli módosítást tekintünk át röviden. Az első részben a le nem vonható áfa könyveléséről, majd a támogatások elszámolásának számviteli szabályozásában történt módosításról lesz szó.

 

2021. szeptember 20.

Értékvesztés visszaírása az IFRS-ek rendszerében

 

Az elmúlt bő másfél év legmarkánsabb számviteli feladatai közé tartott a koronavírus járvány hatásainak könyvekben való megjelenítése. Megértettük többek között, hogy mikor és mennyi értékvesztés elszámolására van szükség, milyen módon prezentáljuk az eredményt. Ebben a cikkben azt villantjuk föl, hogy a kilábalás, egy várt trendforduló miként kezelendő – nem titkolva, hogy a szerző reméli minél hamarabb szükség lesz ezen ismeretek alkalmazására.

 

2021. szeptember 10.

Kezdődnek az évközi auditok

 

A szeptemberrel nem csak az iskola, hanem az évközi auditok szezonja is elindul. Az előző év kihívásai után sokan már bátrabban látnak hozzá e munkaszakasz feladataihoz, hiszen a pandémia pozitív hozadéka, hogy rengeteg informatikai jellegű tudást, tapasztalatot szereztünk a home-office során.

2021. szeptember 06.

A vezető tisztségviselők juttatásaival kapcsolatos adózási szabályok

 

A gyakorlatban igen gyakran összekeveredik az ügyvezető és a cégvezető fogalma. Szinte szinonimaként használják ezt a két kategóriát. A két fogalom jelentésének tisztázása azért fontos, mert a cégvezetők és az ügyvezetők eltérő jogviszonytípusok alapján láthatják el a tevékenységüket. A magánszemélynek a vállalkozással létesített polgári jogi jogviszonya pedig befolyásolja, hogy milyen juttatásokat kaphat. A fogalmak tisztázásában segítségünkre van a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk).

2021. augusztus 25.

Távmunkavégzés vagy otthoni munkavégzés? Melyiket válasszuk?

 

A járványügyi helyzetben jelentős szerep jut az otthoni munkavégzésnek, amelynek megfelelő jogi szabályozása sajnos a 393/2021. (VII.2.) Korm. rendelet átmeneti rendelkezéseivel együtt sincsen. Az alábbi cikkben azt mutatjuk be, hogy a cím utalásának megfelelően valóban két munkavégzési formáról van-e szó, s ha igen, akkor miben különböznek egymástól, illetve mik a buktatóik.

2021. július 30.

A projektelszámolás számvitele

 

A projektelszámolás kérdésköre az elmúlt időszak talán legjelentősebb számviteli törvényi módosításának tekinthető. A 2020-ban kötött szerződések tekintetében már kötelező az új szabályozás alkalmazása a gazdaság szereplői számára, vélhetően ezért is érkezett a Könyvvizsgálói Kamarához számos megkeresés a gyakorlati alkalmazások vonatkozásában.

2021. július 27.

A pénzügyi ágazati szakképzés az OKJ után

 

Az év elején jelentek meg a gazdálkodás és menedzsment ágazat könyvelés és adózás, valamint munkahelyi ismeretek képzési területéhez tartozó programkövetelmények. Ezen dokumentumok határozzák meg az egyes képzések kimeneti követelményeit, a képzések tartalmi elemeit, továbbá a képzésekre való jelentkezés, illetve a képzés megkezdésének feltételeit, a képzés során teljesítendő kötelezettségeket, a képzés egyes részei alól történő esetleges felmentések feltételeit. A programkövetelményekhez kapcsolódó, a képzésszervezést segítő útmutatók egy részét pedig az elmúlt hetekben tette közzé a Pénzügyminisztérium. Mindezek alapján e cikkben igyekeztem összeállítani egy rövid tájékoztatót az Oktatási Központ által indítani tervezett pénzügyi, számviteli képzésekről, amelyeknek képzési programjai már olvashatóak a honlapunkon, ahol eddig is elérhetőek voltak a jelen cikkben hivatkozott szakképesítésekre vonatkozó előzetes tájékoztatóink. Az érdeklődőknek a képzések indulásáról a honlapunkon elvégzett regisztrációt követően e-mailben küldünk értesítőt.

2021. július 14.

A kapcsolt vállalkozásokról

 

A pénzügyi, jogi és a gazdasági szakembereknek gyakorta okoznak fejtörést a kapcsolt vállalkozások, mert az egyik legösszetettebb feladatok közé tartozik a kapcsolt viszony meghatározása. Ennek oka egyrészt a jogi háttérszabályozás rendszere, hiszen több jogszabályt együttesen kell vizsgálni, másrészt a szükséges – jogi és üzleti – információk rendelkezésre állásának hiánya is problémát jelenthet.

A kapcsolódó munka időigényes és szerteágazó. Nem elég a személyes kapcsolatokat felderíteni, de az üzleti kapcsolatok létrejöttét is vizsgálni kell, ugyanis önmagában a személyes kapcsolat nem fogja kapcsolttá tenni a vállalkozásokat, a közöttük fennálló üzlet kapcsolatra is figyelemmel kell lenni.

A kapcsolt vállalkozások (egymástól tulajdonosi, ügyvezetési szempontból, vagy más szoros függés okán nem független vállalkozások) az adórendszerben különleges helyet foglalnak el.

Továbbiak betöltése ...