Általános Szerződési Feltételek módosításokkal egységes szerkezetben

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. (székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 8., adószám: 11891019-2-42), mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett e-könyvesbolt használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve! Jelen dokumentum alapján a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek).

Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központ Kft.

Szolgáltató székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 8.

Szolgáltató elérhetősége, a fogyasztókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@mkvkok.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-681727

Adószáma: 11891019-2-42

Telefonszáma: 06/1-479-9900

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-76052/2014.

Engedély száma: 390/2014

A szerződés nyelve: magyar

A tárhelyszolgáltató adatai: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.

Alapvető rendelkezések

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Adatkezelési szabályok

A megrendelés során a Fogyasztó adatait (név, szállítási cím, számlázási név, cím) a honlap nem tárolja, így következő bejelentkezéskor ezeket újra meg kell adni.

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, semmilyen formában nem adja azokat tovább, köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény) rendelkezései szerint eljárni.

A Fogyasztók adatait Szolgáltató kizárólag saját számlázása és könyvelése dokumentálására használja. A szállításhoz szükséges adatok a szállítás és átadásra kerülnek a szállítócégnek (Magyar Posta Zrt.) A szállítóvállalat szerződésben vállalja az adatok bizalmas kezelését. Az adatok kezelésekor Szolgáltató az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el. Az ügyfél rögzített adatait írásos kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük. (Ez alól kivételt képeznek azok a számlaadatok [számlák tőpéldányai], amelyek megőrzését számviteli jogszabály teszi kötelezővé.) A szerződés nem kerül iktatásra, az a későbbiekben nem visszakereshető. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik. A szerződéseket és a személyes adatokat Szolgáltató magyar nyelven tárolja, megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri el a Fogyasztótól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kiszállításához szükségesek (pl. postai feladás).

A honlap működtetése során a Szolgáltató olyan általános információkhoz juthat, amelyek segítségével – a megvásárolt termékek és a látogatások céljának összegyűjtésével – lehetővé válik a honlap folyamatos fejlesztése a vásárlói igények minél teljesebb kielégítése érdekében.

Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Fogyasztó valamely harmadik személy jogait megsérti vagy a megrendelés során vagy egyéb úton jogszabályt sértő módon más személyes adatait használja, vagy az adatvédelmi szabályokat megszegi, a Szolgáltató megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. A Szolgáltató az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása érdekében.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A www.mkvkok.hu, illetve a www.szamviteloktatas.hu weblapokon (a továbbiakban: weblap) megjelenített árucikkek személyesen is megvásárolhatók a Szolgáltató székhelyén, a 1063 Budapest Szinyei Merse Pál utca 8. szám alatt nyitvatartási időben. A weblapon szereplő termékek ára bruttó összegű, így azok a felszámított áfát is tartalmazzák. A termék ára nem tartalmazza a szállítás, postázás díját.

A Szolgáltató a weblapon az adott termékről fotót jelentet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek (színben stb.) eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

A rendelés menete

1. A „Kiadványok, szoftverek” menüpont alatt a „KOSÁR” jelre kattintva a termék a kosárba helyezhető, nincs szükség előzetes regisztrációra.

2. A kosár tartalma a narancssárga „KOSÁR” menüpont segítségével érhető el. Itt van lehetőség megtekinteni, módosítni a kosár tartalmát, illetve adott esetben törölni egy-egy tételt, vagy a kosár teljes tartalmát kiüríteni. Amennyiben további terméket kíván a kosarába helyezni, ezt a „Kiadványok, szoftverek” menüpont választásával teheti meg, az adott kiadvány melletti kosár gomb megnyomásával.

3. Amennyiben további kiadványt már nem kíván vásárlásra kijelölni, és a kosár tartalmát rendben találja, úgy a legördülő menüpont segítségével az átvételi mód meghatározása következik, amelyek a következők lehetnek: személyes átvétel, házhoz szállítás, postaponton, MOL-ponton illetve csomagautomatánál történő átvétel. Ezt a narancssárga színű „Tovább: Adatok megadása” gomb megnyomásával véglegesítheti.

4. Az adatok megadása során az alapadatokon felül (megrendelő neve, e-mail címe és telefonszáma), a számlázáshoz szükséges adatokat (számlázási név, irányítószám település, cím) illetve adott esetben a szállítási adatokat szükséges megadni. Személyes átvétel esetén természetesen a szállítási rész nem jelenik meg. A fizetési módot a legördülő menüből kiválasztva (készpénz, bankkártya) a „Tovább: Ellenőrzés” gombbal léphet az összesítő táblázathoz, ahol az adatokat ellenőrizni tudja, majd a „Tovább: Megrendelés véglegesítése” gombot választva megrendelését a rendszer továbbítja cégünkhöz. Az „Adategyeztetés” menüpont alatt megadott e-mail címre a megrendelésről egy automatikus visszaigazolás érkezik, amely tartalmazza a megrendelés részletes adatait. Amennyiben ez a visszaigazolás nem érkezik meg elektronikus postaládájába, akkor a rendszer nem rögzítette megrendelését. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségek valamelyikén (e-mail: info@mkvkok.hu, illetve munkaidőben tel: 06/1-479-9900)! Amennyiben kártyás fizetési módot választott, a rendszer a megrendelés véglegesítése után átirányítja Önt az OTP biztonságos felületére, ahol bankkártyájával kiegyenlítheti a vételárat.

Miután a megrendelés feldolgozása megtörtént a megadott e-mail címre küldünk egy visszaigazolást, és ezt követően kerül sor a termék kiszállítására, illetve vehető át személyesen a megrendelés.

A megrendelés feldolgozása és a teljesítés

A megrendelések feldolgozása munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8–17 óráig, pénteken 8–14 óráig, így legkésőbb a megrendelés leadását követő első munkanapon megtörténik.

Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számítva a raktáron lévő termékek esetében 1–5 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron 1–3 hét. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációként szerepelnek. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. Ebben az esetben a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a vételár visszautalásra kerül az összeg küldőjének számlájára.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Vasárnap és ünnepnapokon irodánk zárva tart, a Magyar Posta Zrt. is munkaidőben kézbesít, ezért célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol munkaidőben át tudja venni a csomagot.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Fogyasztót azonnal tájékoztatni, valamint Fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Szállítási és fizetési módok

Személyes átvétel: a megrendelt termék a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. székhelyén, a 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 8. szám alatt vehető át. A kiadványok összekészítéséről, azok átvételéről visszaigazoló e-mail-t küldünk. A megrendelt termék tárolására a rendelés napjától számított 1 hétig van lehetőség, ezután a megrendelés törlésre kerül. Amennyiben a Felhasználó a személyes átvétel mellett döntött, és csak később tudja átvenni a megrendelt terméke(ke)t, ezt megrendeléskor a „Megjegyzés” rovatban tudja jelezni. Személyes átvételi mód megjelölésénél a megrendelés során választhat kártyás fizetési módot, ekkor a számlát az OTP biztonságos oldalán keresztül kártyával egyenlítheti ki, ekkor átvételnél csak a számlát állítjuk ki, illetve fizethet a helyszínen, ebben az esetben csak készpénzzel van lehetősége a számla kiegyenlítésére.

Kiszállítás postai utánvéttel: a terméket a Magyar Posta szállítja ki az Ön által megadott szállítási címre. Amennyiben a megrendelés során a készpénzes fizetési módot választotta, akkor a terméket készpénzzel a kézbesítőnél kell kiegyenlíteni (posta- és kezelési költséggel növelt vételár), ha azonban a bankkártyás fizetési módot választotta, akkor a megrendelés után közvetlenül az oldalunk átirányítja Önt az OTP biztonságos felületére, ahol bankkártyával kiegyenlítheti a posta- és kezelési költséggel kiegészített vételárat, így ekkor a kézbesítőnek nem kell fizetni a csomag átvételekor. A csomag szállítócégnek történő átadásáról visszaigazoló e-mail-t küldünk Önnek.

Átvétel postaponton illetve MOL pontokon: a kiszállítás a megrendelés során megadott postapontra/MOL pontra történik. A fizetés ekkor is történhet bankkártyával még megrendeléskor interneten az OTP biztonságos oldalán keresztül, illetve az átvételi ponton a csomag kézhez vételekor készpénzzel. A csomag szállítócégnek történő átadásáról visszaigazoló e-mail-t küldünk Önnek.

Átvétel csomagautomatánál: amennyiben ezt az átvételt választja, akkor csak a kártyás fizetési módra van lehetősége, ekkor a vételárat az OTP biztonságos felületén keresztül kártyával fizetheti ki, a kiszállítás pedig az Ön által megadott csomagautomatához történik. A csomag szállítócégnek történő átadásáról visszaigazoló e-mail-t küldünk Önnek.

A „Számlázási adatok” menüpont alatt megadott adatok alapján kiállított számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a küldeményt átvételkor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a termékeken esetlegesen észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A visszapostázás költségei ebben az esetben a Fogyasztót terhelik.

Az elállásról a Fogyasztónak egyszerű nyilatkozatot szükséges mellékelnie, amely tartalmazza az árucikk átvételének időpontját, a Fogyasztó nevét, címét – és aláírását, amennyiben azt papír alapon küldi meg – továbbá a kifejezett elállási nyilatkozatát. Az elállást indokolni nem kell. A vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a hang- és képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányára vonatkozóan abban az esetben, amennyiben a csomagolást felbontotta. (Tájékoztatás az elállási jogról »)

Garancia

A forgalmazott termékekre a Szolgáltató minőségi garanciát vállal. Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelt könyv hibás, vagy esetleg a szállítás során sérül meg, akkor a Szolgáltató ezekre díjmentes cserét biztosít. A csere személyesen a 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 8. szám alatti székhelyen, illetve postai úton oldható meg, utóbbi esetben azonban a postaköltség a Fogyasztót terheli. A hibás termék cseréje csak az eredeti számla, vagy számlamásolat bemutatásával biztosítható. Amennyiben a cserére szoruló kiadványból több példány nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató lehetőséget biztosít másik könyv választására a hibás kiadvány helyett. Amennyiben a Fogyasztó nem talál érdeklődésének megfelelő kiadványt, a hibás könyv vételárát a Szolgáltató visszatéríti neki. A vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei a Fogyasztót terhelik.

Panaszkezelés

1. A Szolgáltató szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a Fogyasztónak megküldi, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.

2. A panaszt – amennyiben az előző pont szerinti megoldásra nincs lehetőség – a Szolgáltató – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. A válaszhoz köteles csatolni a panaszról felvett, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (5) bekezdése rendelkezése szerint kiállított jegyzőkönyvet is.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban tájékoztatja a Fogyasztót a jogorvoslati lehetőségekről, azaz tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; fax: 06 (1) 488 21 86; tel.: 06 (1) 488 21 31.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Fogyasztó vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni. Fogyasztó és Szolgáltató jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét.

Budapest, 2016. február 15.