Hírek

Új szakmai kiadványunk jelent meg Példatár a számvitel alapjaihoz (CD) címmel

2015. december 07.

Kiadványunk a számviteli alapismeretek gyakorlatának készségszintű elsajátításában kíván segítséget nyújtani mindazoknak, akik a számvitel alapjaival most ismerkednek, vagy a meglévő ismereteiket szeretnék aktualizálni.

A számviteli törvény szerinti EGYÉB SZERVEZETEK könyvelőinek ismeretmegújító képzése

2015. december 02.

Az egyéb szervezetek számviteli sajátosságai, a nonprofit szervezetek speciális gazdálkodási, adózási kérdései, illetve a civil szervezetek működését megalapozó státusszabályok gyakran állítják kihívások elé akár a gyakorló szakembereket is.

Adótörvény-változások 2015-2016.

2015. november 30.

A változásokat minden évben nagy érdeklődéssel várja a szakma, hiszen alkalmazásukra idejében fel kell készülni. Budapesti és vidéki "Adótörvény-változások 2015 - 2016." című KREDITPONTOS szakmai rendezvényeink ebben igyekszenek segítséget nyújtani!

Új szakmai kiadványunk jelent meg! Róth - Adorján - Lukács - Veit: Pénzügyi számvitel feladatok (2015)

2015. november 09.

Az állandóan változó világban (sajnos) a számvitel sem jelent kivételt. Az utóbbi évek, de különösen a 2016. január elsejétől hatályba lépő számviteli szabályváltozások elegendő indokot szolgáltattak arra, hogy megújítsuk az immár hat éve megjelent könyvünk ismeretanyagát. A 2016-os év a számviteli szakmában azért tekinthető egy kisebb mérföldkőnek, mert a korábbiakban már megszokott, mondhatni rutinszerűvé vált munkák egy (jelentősebb) része – egy ideig biztosan – a gazdasági események újragondolását, az eddigiektől eltérő megoldását igényli.